logo

KATEGORIE VYHLEDÁVÁNÍ:

AUTOR nebo DÍLO


DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ:

Co a proč tu je a bude

Jak se stránkami zacházet

Jak se podílet na demokratizaci vzdělání

Seznam knih v přípravě

ODKAZY NA DALŠÍ E-KNIHOVNY:

http://eknihy.host.sk [Díla českých literárních klasiků + množství komentovaných odkazů]

http://www1.cuni.cz/cte [České texty elektronicky]

http://www.robov.knihy.szm.sk [Robova stránka o knihách]

http://www.klic.cz/atheneum [Elektronická knihovna Atheneum]

atd...

Co a proč tu je a bude

WWW.TEKSTY.WZ.CZ je knihovna snažící se shromáždit a dát volně k dispozici klíčová filosofická a tzv. společenskovědní díla. Sloužit má jednak studentům příbuzných oborů, jednak každému, který si chce zpestřit cestu ke špetce intelektuální svobody.

Nechceme tu skladovat osmatřicetiřadé pisálky, jichž jsou plné noviny a internet, ani jalové komentátory (a kdože určuje kvalitu? Jistěže MY).

Proč v elektronické podobě

Hospodárnost

-ekologická šetrnost elektronických médií oproti tištěným je zjevná. Kromě toho se však několikanásobně snižují i výdaje spotřebitelů, jelikož mizí nejen výrobní náklady, ale i mezičlánek – nakladatelství a distribuce – který se na každém díle obohacuje daleko víc, než sám autor. Tomu dnes internet umožňuje přímé spojení s čtenářem a existují jednoduché mechanismy, které autoru zajistí i (a spíše právě) v tomto anonymním prostředí daleko vyšší odměnu za dílo, než jakou mu ji může poskytnout nakladatelství (v akademickém prostředí například vytvářením zájmových skupin platících ze společných prostředků zveřejnění očekávaného textu – např. studentů určitého oboru a určitého ročníku).

Efektivnost

-v elektronickém textu lze během sekundy nalézt potřebnou pasáž (citaci). Odkazy, které na stránkách odborných publikací spíš jen překáží, zde umožňují okamžité propojení na odkazované dílo.

-elektronický text je po formální stránce nekonečně tvárný. Každý si může podle sebe přizpůsobit písmo, popř. vytisknout pasáž, kterou bezezbytku potřebuje (což ocení zejména, ti, kteří na vysokých školách studují ,,povinnou literaturu" skládající se většinou z útržků děl).

Rovnost

-texty v elektronické podobě jsou díky speciálním programům přístupné i nevidomým; není tudíž nutné vynakládat další energii na jejich převádění do brailova písma; nevidomí mají přístup ke všem dílům.

Legálnost

Nejsme znalci autorského zákona platícího na území tohoto státu a ani ho nepotřebujeme znát. Důvody, které jsme shora vyjmenovali nás opravňují případné regule porušit. Jsme stejně svobodní jako zákonodárci, kteří tu byli před námi. Jediný ohled chováme vůči autorům ekonomicky závislým na dosud fungujícím systému produkce. Ten nás vede k výlučnému uveřejňování děl už nežijících autorů.

Jak se stránkami zacházet

Nepoužívejte, prosím, Internet Explorer. Chybí mu funkce zvláště zde užitečné:

1. otevírání stránek v záložkách (tabech) zjednodušující orientaci a zrychlující pohyb po webu.

2. zvětšování textu podle momentální únavy očí, popř. vzdálenosti od monitoru pomocí tlačítek [+ / -].

Proto doporučuji prohlížeče Opera nebo Mozilla (kliknutím na názvy se dostanete na jejich domovské adresy, z nichž si je lze zdarma -legálně- stáhnout a nainstalovat).

Jak se podílet na demokratizaci vzdělání

Je třeba vytvořit pružnou komunitu – složenou patrně ze studentů – která bude služeb této knihovny nejen využívat, ale i do ní přispívat. Máte-li po ruce skener a týdně pár hodin volného času, ujměte se, prosím, nějaké knihy, kterou považujete za klíčovou pro váš obor, popř. které jste vděčny(i) za rozšíření svých obecně lidských obzorů a její naskenovaný text mi pošlete na e-mailovou adresu zmíněnou níže. Ještě dříve se však se mnou domluvte na titulu, protože:

1. mohu uveřejnit, na kterém díle se už pracuje a ušetřit tím případnou námahu ostatním

2. mohu s ním radikálně nesouhlasit

3. buďte si vědomi(y), že největší zájem je tu věnován dílům filosoficky, psychologicky a sociologicky relevantním, autoři navíc musejí mít bačkory bezezbytku nataženy (viz. odstavec Legálnost)

Ten, kdo se nebojí převést text do html, nechť se podívá na zdrojový kód nějaké zde se nacházející kapitoly a okopíruje ho.

Každý, kdo text pošle, by měl připojit:

-bibliografické údaje knihy, již skenoval (hlavně překladatele a rok vydání)

-poznámky k okolnostem skenování (kvalita tisku, znaky či slova, které se častěji nedařilo rozpoznat)

-dále může uvést své jméno (přezdívku), e-mail a vlastní internetové stránky – tyto údaje pak budou viset nad rozcestníkem jím dodané knihy

Neváhejte mne informovat o chybách, které v textu naleznete, a jichž se při skenování nelze vyvarovat.

Seznam knih v přípravě

Homér: Odyssea


email: jakrys@centrum.cz
thx2pbd